Jednym z podstawowych zadań firmy ochroniarskiej jest chronienie osób i majątku

Od niedawna obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi osoby, które chcą praktykować zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą się ubiegać o licencję, ani podchodzić do testów na licencje pracownika ochrony fizycznej. W miejsce licencji kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej i kwalifikowani pracownicy ubezpieczenia technicznego, zostaną wpisani na wyjątkową listę tych kategoryzowanych pracowników.

centrum handlowe

Autor: XTRAICE Ecological ice
Źródło: http://www.flickr.com
Prowadzona jest ona przez komendanta głównego policji. Zapisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji właściwi ze względu na punkt zamieszkania osoby, która ubiega się o ten wpis.Licencja na poprowadzenie agencji ochrony udzielana jest przez ministra odpowiedniego do zagadnień wewnętrznych. Najpierw jednak minister musi zdobyć opinię komendanta wojewódzkiego policji.Agencja Ochrony zajmuje się ochranianiem jednostek i własności. Obowiązki ochrony fizycznej obejmują utrzymywanie ładu i spokoju w monitorowanym obiekcie, zapobieganie atakom i innym działaniom przestępczym, uniemożliwianiem kradzieży i niszczeniu mienia . Personel agencji ochrony, poprzez kontrolę ludzi i otoczenia, zapobiegają różnym wydarzeniom jak wypadki, pożary, pożaru obiektu.

Agencja ochrony jest upoważniona do wylegitymowania osób nieuprawnionych przebywających na obszarze strzeżonym. Pracownicy ochrony (rozwinięcie zagadnienia- przejrzyj ten adres: https://www.patronservice.pl) ma również prawo do ujęcia ludzi stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia, czy też zdrowia, także dostarczenia tych jednostek Policji.

Pracownik agencji ochrony powinien mieć zdolność fizyczną i psychiczną do realizowania zadań, poświadczoną poświadczeniem od lekarza. Powinien posiadać nieskazitelną reputację wydaną przez dowodzącego jednostki Policji, także poświadczenie o niekaralności.
Mimo ułatwień w uzyskiwaniu pełnomocnictw, nie każdy może zostać kwalifikowanym pracownikiem agencji ochrony. Upoważnienia w tym zakresie może otrzymać tylko osoba, jaka ukończyła 21 lat, posiada pełną zdolność do czynności ustawowych, ukończone co najmniej gimnazjum. Te same żądania musi spełnić osoba, jaka pragnie stać się kategoryzowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego.

admin Autor