W zakłóceniach mowy typu jąkanie niezbędna jest specjalna terapia u specjalisty

Jąkanie jest rodzajem zaburzenia mowy, który spotyka dzieci oraz dorosłych. Małe dzieci nad wyraz źle znoszą ową przypadłość. Może to być przyczyna komplikacji w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi. Jednak niezależnie, przypadłość tą można leczyć.

Przemawiające dziecko

Autor: James Brooks
Źródło: http://www.flickr.com

Nie wszystkie pauzy i rodzaje zakłóceń toku słownego wyrażania klasyfikuje się do jąkania. Poza rytmicznymi powtórzeniami dźwięków wypowiadanymi bezwiednie mogą do tego dojść również nieme bloki i przedłużenia dźwięków – zwykle samogłosek. Jąkanie można podzielić na dwa rodzaje: rozwojowe bądź nabyte. Rozwojowe ma przeważnie swój początek we wczesnym dzieciństwie. Z kolei jąkanie nabyte to rzadkość. Może być ono wynikiem np. silnego urazu głowy, bądź też zażywania narkotyków.Największym problemem dla osób jąkających, który zawstydza i onieśmiela są powtórzenia. Czasem bloki i przeciąganie dochodzą później. Powstają w celu ukrycia powtórzeń. Nasilenie może mieć różne powody. Na pewno zwiększa je lęk.

Z jakich przyczyn należy leczyć jąkanie?

Zaburzenia mowy, jak na przykład jąkanie powodują u osób dotkniętych zły stan emocji i mogą wpłynąć na ogólne funkcjonowanie. Może się zdarzyć, że osoba która się jąka zacznie odczuwać lęk (czytaj więcej) przed mową. Osoby takie szybciej się zestresują, odczuwają zakłopotanie, wstyd, frustrację, strach, gniew, winę i często mają niską samoocenę. Jąkanie (dowiedz się więcej) rozwojowe które nie jest leczone od najmłodszych lata poza frustracja, negatywnymi odczuciami i wstydem może przynieść wiele złych skutków w dorosłym życiu – jak choćby trudności ze znalezieniem pracy, byciem w związku, czy też awansem w pracy.

W jaki sposób skutecznie leczyć jąkanie?

Obecnie powodów jąkania doszukuje się w genetyce i fizjologii układu nerwowego. Jak już zostało wspomniane na początku – takie zaburzenie mowy da się leczyć. Najlepszej pomocy udzieli z pewnością specjalista – neurologopeda. Obecnie istnieje mnóstwo interesujących metod, które mają pomóc w skutecznej terapii. Często terapie skupiają się głównie na eliminacji negatywnych uczuć i postaw, których efektem są złe emocje oraz odczucia.

admin Autor