Co zrobić aby zostać tłumaczem przysięgłym.

Sporo profesji w Polsce jest odgórnie uregulowane, wprowadzono dla nich niezbędne do przejścia certyfikaty oraz egzaminy. Wejście do tego elitarnego grona zapewnia wysoki poziom zarobków, sporą ilość zleceń i co też jest ważne spore polepszenie pozycji społecznej. Jednak aby pozdawać wymarzone egzaminy i dostać państwowe pozwolenie na praktykowanie danej profesji niekiedy trzeba włożyć ogrom pracy, bez zapewnienia że cały wysiłek na nic się nie przyda. Przykładem takiego zawodu jest tłumacz przysięgły śląsk. Normalnych ludzi zajmujących się tłumaczeniami, którzy gorzej lub lepiej dadzą sobie radę z umową handlową czy listem, jest całkiem sporo.

konferencja

Autor: Jeremy Keith
Źródło: http://www.flickr.com
Wielu absolwentów studiów językowych próbuje swoich umiejętności w charakterze tłumaczy, i jeśli zdobędą oni odpowiednie doświadczenie i zaufanie odbiorców, co mogą bez problemów zdobyć odpowiednią pozycję na rynku. Jednak do zleceń z urzędów oraz instytucji, takich jak prokuratura, sąd czy policja normalny tłumacz, z największym nawet doświadczeniem, nie ma dostępu bez odpowiednich uprawnień. A żeby uprawnienia takie uzyskać i zostać przysięgłym tłumaczem (polecany tłumacz przysięgły języka angielskiego), to należy spełnić sporo warunków formalnych, a co najważniejsze wykazać się dużą wiedzą językową podczas egzaminu.

Przede wszystkim osoba zamierzająca zostać tłumaczem przysięgłym musi posiadać obywatelstwo Polski lub jednego z państw, z których może tego typu tłumaczem zostać. Musi również mieć pełną, nieograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a poza tym nie być karana za przestępstwa. Następnym formalnym punktem do spełnienia będzie konieczność ukończenia wyższych studiów i uzyskanie statusu magistra, i po tym wszystkim dopiero będzie ona mogła zająć się egzaminem. Zawód przysięgłego tłumacza zalicza się do elitarnych zawodów, i przejście procedury egzaminacyjnej nie będzie należeć do łatwych i prostych rzeczy, nawet dla doświadczonych osób. Egzamin będzie się składał z dwóch części, ustnej oraz pisemnej, i na każdej z nich egzaminowany wykazać się musi perfekcyjną wiedzą językową.

Zainteresowały Cię treści zawarte w tym poście? Czujesz jednak niedosyt? W takim razie namawiamy do nowej witryny – naciśnij tu rozwód szczecin i wejdź tam.

Jeśli wszystko się uda i egzamin będzie zaliczony, to dopiero wtedy kandydat będzie mógł użyć tytułu przysięgłego tłumacza i otrzymać urzędową, okrągłą pieczęć (zobacz usługi).

admin Autor