Przykre doznania rozwodowe

Mąż i żona posiadają równowartościowe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, również do współdziałania dla dobra rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Są niestety przypadki kiedy pomiędzy małżonkami nastał zupełny i trwały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z partnerów jest w stanie żądać, aby sąd anulował małżeństwo przez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo całkowitego i stałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli na skutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych nieletnich dzieci współmałżonków, albo jeżeli z innych względów ogłoszenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z regułami współżycia społecznego.

Zobacz również – nie jest również dozwolony, jeśli żąda go partner wyłącznie ponoszący winę rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, czy też że odmowa jego arozwód – sprawdź jak przebiegają rozwody w warszawie – na rozwód jest w danych względach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Adwokat w sprawie o rozwód nie sprowadza się jedynie do sporządzania dokumentów procesowych. Jest on informatorem po strategiach sądowych, tworzy wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół zmniejsza złe emocje, które pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron rozmowy w obrębie warunków rozwodu, pieczy nad potomkiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem umożliwia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozwagą, oraz że żadna komplikacja procedury nie umknie uwadze strony. Rozwody to skomplikowane przeżycia nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. W związku z tym mimo całkowitego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie stwierdzi rozwodu, jeśli z powodu rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci partnerów. Rozwód nie może skutkować pogorszenia warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepożądanych transformacji w psychice dzieci.

Sprawdź też –

Sąd nie udzieli także rozwodu jeśli byłoby to sprzeczne z normami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim opiekować.

admin Autor