Dobór najlepszego sposobu złożenia szczątków ludzkich w grobie staje się istotniejszy od urządzenia stypy

Ostatnie pożegnanie bliskiej osoby bywa naprawdę przykrą chwilą dla całej, tej bliższej i dalszej, familii. Jeśli zmarły nie podał ani w testamencie, ani w przedśmiertnych rozmowach swojej ostatniej woli tyczącej się pochówku, to wtedy członkowie rodziny zastanawiają się, czy urządzić pradawny pogrzeb, czy trupa poddać spaleniu – ten zabieg znany bywa pod określeniem: kremacja.

kompletny zakres usług powiązanych z pochówkiem zaoferować może zakład pogrzebowy w wielkim mieście, jakim na pewno jest Wrocław, Przy okazji taki zakład zajmie się również załatwieniem spraw formalnych powiązanych z pochówkiem. Nawet jeśli denat będzie topielcem i sprawy papierkowe nieco się skomplikują, to i tak każdy może liczyć na zrozumienie oraz dłoń wyciągniętą na ratunek. Rozważmy zatem wady i minusy dwóch wspomnianych powyżej rodzajów pogrzebu. Zobacz również: Pogrzeb z sosnową, ciemną trumną, wieńPogrzeb (http://www.fotoporcelana.net)ywych kwiatów i złożeniem zwłok w grobie uwieńczonym marmurowym pomnikiem, bywa mocno rozpowszechniony w ojczystej tradycji. Zorganizowanie pogrzebu w inny sposób może wystawić rodzinę na krytykę, oburzenie, a nawet obmowę ze strony uczestników tej niewesołej ceremonii. Jeśli Wrocław jest miejscem, gdzie każdemu jest po drodze, to właśnie tam zostanie wybrany odpowiedni cmentarz.

Zakład pogrzebowy

Autor: Mitch Barrie
Źródło: http://www.flickr.com

Takie wyjście z sytuacji może jednak pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci konieczności przygotowania sposobu, w jaki ma się odbyć transport zwłok. A to z kolei jest związane z ekstra wydatkiem, który będzie tym pokaźniejszy, im dłuższa będzie droga przewozu specjalnie zabezpieczonej trumny. Natomiast kremacja polega na spalenia ciała zmarłego i zamieszczeniu szczątków w niewielkiej, ozdobnej urnie. Nie trzeba wtedy angażować dodatkowych pracowników zakładu pogrzebowego do przenoszenia trumzakład pogrzebowy – (Zakłady pogrzebowe we Wrocławiu)k dokonuje się tylko i wyłącznie w jednym kierunku: z mieszkania lub szpitala do pomieszczenia kremacyjnego. Jak już powiedziano, taki rodzaj ceremonii pogrzebowej bez wątpienia sprawi, że skostniałe środowisko rodzinne aż zagrzmi od plotek. Autor:

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga: śmierć w XXI wieku pozostaje tematem tabu. Na co dzień nie wymawia się wyrazów zakład pogrzebowy czy kremacja. Wydaje się, że współcześni ludzie, nieoswojeni z tematyką śmierci, gorzej radzą sobie z zmierzchem życia, kalectwem i starością niż ich poprzednicy z wieków średniowiecznych, kiedy przez kontynent europejski, oprócz barbarzyńskich armii, przechodziły co rusz epidemie czarnej śmierci.

admin Autor