Badanie penetracyjne i badanie wizualne jest warunkujące do długoterminowej żywotności instalacji

Badania penetracyjne i badania wizualne stosowane są do badań nieniszczących, które umożliwiają diagnozę niedoróbki konstrukcji z materiałów metalowych i niemetalowych wykonywanych przeważnie na czynnych obiektach, w celu wczesnej lokalizacji wad oraz przedsięwzięciu wnikliwych czynności na ich zlikwidowanie, co sprzyja dalszej pracy instalacji i obniża koszty produkcyjne.

ciekawe informacje

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Są jedną z ważnych czynności, które są stosowane podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub konserwacji, dla całej konstrukcji lub tylko części elementu sprawdzanego. Dzięki zlokalizowaniu za pomogą badania penetracyjnego (na temat) urządzeń przemysłowych, można wykryć wady fabryczne, wady ciągłości materiału, rozwarstwienia, pęknięcia, porowatości, awarie spawalnicze, po kuciu, obróbkach plastycznych, (walcowanie, kucie, odkuwanie) po obróbce termicznej, takiej jak hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne stali. Wady odlewnicze, powstałe wskutek nieprawidłowego skurczu materiału, takich jak żeliwo, staliwo, aluminium i jego stopy, brązów, mosiądzów odlewniczych, spiżów, itp. Badanie cel badań marketingowych penetracyjne nie można robić na materiale porowatym.

Dzięki badaniu penetracyjnemu testujemy element, w celu szybkiej selekcji awaryjnych materiałów, co podwyższa żywotność i stabilizację pracy urządzeń przemysłowej. Badanie wizualne to sprawdzanie cech jakościowych instalacji, celem umiejscowienia i oceny całej powierzchni, takich jak struktura obiektu, zmiany korozyjne czy erozyjne, połączeń w szczególności spawalniczych, zniekształcenia, nierówności, pęknięć, chropowatości, ogólny stan ludzkim okiem lub też przy za sprawą przyrządów specjalistycznych mikroskopów, optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp.

szkolenie

Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com
Celem badania wizualnego jest poznanie powierzchni badanej oraz wymaganiami jakościowymi, przygotowanie obiektu do badania, sprawdzanie wyposażenia instalacji, opracowanie odpowiednich metod i technik do przeprowadzenia badania też zrobienie badania i napisanie raportu. Badanie wizualne wykonuje się bezpośrednio, czyli zobaczenie nieuzbrojonym ludzkim okiem powierzchni także dzięki użyciu specjalistycznych mikroskopów czy też wykonywane są takie badania zdalnie, czyli na powierzchniach wewnętrznych obiektu badanego lub powierzchniach zewnętrznych, niemożliwych do badania bezpośredniego (np. narażonych promieniowaniem jonizującycm). Badanie wizualne wykonywane są dzięki użyciu specjalistycznych urządzeń optycznych ułatwiających badanie powierzchni trudno dostępnych. Dużo wad można też stwierdzić na nośnikach pamięci instalacji i w warunkach laboratoryjnych.

admin Autor