Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Jakiego typu są przeprowadzane czynności? Co jest najważniejsze?

Sprawa rozwodowa często jest nie lada problemem. To przede wszystkim bardzo niekorzystna sytuacja dla osób biorących rozwód, jednak chyba najbardziej dla dzieci. Sąd podczas tego typu postępowania powinien ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia i zbadać jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co należy jeszcze na ten temat wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza rozprawa najczęściej wyznaczana jest po czasie kilku miesięcy od wpłynięcia pozwu – kliknij link. Jeżeli któraś ze stron będzie na rozprawie nadal podtrzymywać powództwo, sąd musi zorganizować wstępne przesłuchanie stron. Sąd musi w takim wypadku zbadać, czy więzi fizyczne oraz psychiczne, jakie łączyły to małżeństwo rzeczywiście ustały. Nawet rzadkie kontakty seksualne małżonków w trakcie postępowania rozwodowego są w stanie doprowadzić do odmowy udzielenie rozwodu, oczywiście z wyjątkiem, gdy takie kontakty zostały wmuszane. Jeżeli chodzi o rozwody, to sąd rejonowy Olesno bada także czy między parą ustała więź gospodarcza.

Oznacza to, czy prowadzą oni gospodarstwo domowe. Lecz samo istnienie takiej więzi nie jest przeszkodą by uzyskać rozwód. Po początkowym przesłuchaniu stron sąd zarządzi postępowanie dowodowe, które ma spowodować stwierdzenie całkowitego oraz trwałego rozkładu pożycia, a także ewentualne orzeczenie o winie małżonka. Gdy chodzi o dobro małoletniego potomstwa lub małżonkowie nie mają zgody, odnośnie kwestii winy sąd ropoczyna przesłuchanie świadków. Mogą nimi być osoby niespokrewnione, na przykład sąsiedzi, znajomi, lecz też ktoś z rodziny. Jak sąd – szczegółowe informacje – stwierdzi, iż małżeństwo jeszcze rokuje na przyszłość może skierować strony do mediacji. Tego typu skierowanie najczęściej ma na celu zjednanie małżonków, lecz często odnosi się także do rozstrzygnięcia spornych kwestii, przykładowo alimenty lub też kontakty z dziećmi.

Więcej informacji:

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie musi natomiast wyrażać zgodny na tego typu mediacje. W celu wyjaśnienia sytuacji życiowej małoletnich dzieci sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Może również skierować rodziców oraz ich pociechy na wniosek jednej ze stron lub z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, aby określić więzi łączące dzieci z poszczególnym rodzicem. Każdy z opiekunów ma możliwość wynająć profesjonalistę, pomocny może okazać się adwokat, dzięki czemu sprawa rozwodowa może być poprowadzona bardziej profesjonalnie.

admin Autor