Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w firmie, jakie narzędzia i programy mogą się przy tym przydać

W przypadku firm mających jakieś środki trwałe, materiały lub produkty do sprzedaży koniec roku wiązać się będzie z obowiązkiem wykonania inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla wszystkich elementów majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i trzeba ich pilnować. Podstawową rolą wykonania inwentaryzacji będzie ustalenie faktycznego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to w nim powinny znajdować się aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.

Jednak często się okazuje, że podczas codziennej pracy nastąpiły różne pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu rejestrowane było w programie albo zdarzały się jakieś kradzieże. I właśnie celem inwentaryzacji będzie skontrolowanie wszystkich aktualnych stanów i zrobienie porównania z tym, co będzie w systemie, porównaj ewidencja online. Jeżeli będą jakieś różnice, to po pierwsze trzeba wprowadzić dokumenty, które je wyprostują, a później dojść skąd się one wzięły.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Właściwie wykonana inwentaryzacja wyposażenia, towarów i materiałów pozwoli na ustalenie rzeczywistego majątku firmy. Jest też sposobem na to, żeby znaleźć jakieś niegospodarności albo próby działań zatrudnionych na szkodę firmy. Jeśli jednak chce się ją wykonać w odpowiedni sposób, to należy przygotować się do tego odpowiednio i właściwie zaplanować swoje prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem ustalonych procedur będzie po prostu stratą cennego czasu i niepotrzebnymi kosztami.

A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego zakończeniu będzie bałagan, jaki nie na pewno nie pozwoli na ustalenie faktycznego stanu firmowego majątku. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji bardzo się przydają różnego rodzaju narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych.

Nowa witryna, która ma informacje na poniższy temat pozwoli Ci pogłębić wiedzę. To istotne, więc idź dalej (http://www.cliff-broker.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-techniczne.html) i wyczytaj sporo szczegółów.

Dzięki nim da się łatwo przygotować niezbędne dokumenty związane ze spisem, to znaczy arkusze inwentaryzacyjne i protokoły, a dodatkowo nanieść różnice, które w trakcie sprawdzania się znajdzie.

admin Autor