Jak pomóc przyrodzie?

Polska od 1989 roku ogromnie się odmieniła chociaż nie zawżdy zdajemy sobie z tego sprawę. Jedną z największych zmian jakie były rezultatem przemian sprzed 25 lat jest mym sądem ekologiczna świadomość, i to na wszelkich wykonalnych poziomach.

Począwszy od wielkich, fabrycznych inwestycji ekologicznych (przykładowo filtry hamujące emisję trujących substancji), przez programy modernizacyjne skierowane do mieszkańców dużych miejscowości, (przykładowo projekt subwencji zamiany starej instalacji grzewczej na bardziej ekologiczną).
Oczywiście same możliwości to troszkę za mało, ponieważ niezbędne jest jeszcze zaangażowanie w działania ekologiczne indywidualnych osób, co nie jest bardzo trudne. Starczy albowiem segregować odpady.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Niby prosta kwestia – wyrzucając coś do kosza odrobina zastanowienia. Papier do właściwego kubła, szkło do innego, odpady bio degradowalne w jeszcze inne miejsce. Potem na mocy umowy z gminą, odbędzie się odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram dniach. I to już cała kwestia z naszej strony.

Wpadł Ci w oko ten artykuł? Jeżeli tak, to zobacz również przydatne materiały, które zawierają pokrewne informacje na opisywany wątek – jeśli masz ochotę, to zbadać kliknij tu!

Innym aspektem myślenia ekologicznego jest troska o otoczenie w trakcie remontów. Podobnie jak już opowiedziane zachowanie ekologiczne (a więc segregacja a także przejęcie śmieci z domów) są one normowane przepisami prawnymi. Osoba realizująca remont jest zobowiązana w ciągu robót budowlanych i remontowych gromadzić a po ukończonej inwestycji odstawić odpady (serwis www) poremontowe do PSZOK. Bywają jednakże odpady przemysłowe, jakie są daleko bardziej kłopotliwe niż gruz. W takich wypadkach konieczna jest pomoc profesjonalistów.

Takowym przypadkiem jest usunięcie azbestu. Tymi robotami powinny trudnić się profesjonalne firmy dysponujące przeszkolonymi pracownikami a także stosownym do tego celu sprzętem. Azbest jest materiałem użytkowanym jeszcze nie tak dawno szeroko w budownictwie i gospodarstwie domowym. Na nieszczęście badania udowodniły jego chorobotwórcze działanie na organizm ludzki. Konieczne zatem było nie tylko zaprzestanie wytwórczości obiektów zawierający azbest lecz dodatkowo i jego fizyczne wyeliminowanie z otoczenia człowieka. Jest to tak poważny temat, że inwestorzy mogą dostać subwencję ze środków państwowych na jego usunięcie.

admin Autor