Rozwód z mecenasem jako zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

Rozwód to nie tylko ból i smutek. Towarzyszący mu stres nie pozostaje bez wpływu na samopoczucie fizyczne i psychiczne. To także ogromna trauma dla dzieci z owego związku. Prawo rodzinne stanowi, że mimo całkowitego i trwałego rozpadu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych nieletnich dzieci współmałżonków, albo jeśli z innych względów ogłoszenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z prawami współżycia społecznego. Rozwód nie jest też dozwolony, jeżeli żąda go współmałżonek wyłącznie ponoszący winę rozkładu pożycia, chyba że drugi partner wyrazi akceptację na rozwód, czy też że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód – warszawski adwokat pomoże z rozwodem – z adwokatem zapewnia wrażenie bezpieczeństwa i powoduje, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, również że żadna komplikacja działania nie umknie uwadze strony, sprawdź tu. Do prowadzenia sprawy rozwodowej jest możliwość wyznaczać reprezentanta. Konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego. Znaczy to, iż w pełnomocnictwie należy wskazać, iż adwokat będzie uprawniony do prowadzenia naszej konkretnej sprawy. Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być również radca prawny. Pomoc kompetentnego pełnomocnika polega na sporządzeniu pozwu i różnych pism procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych i wyjaśnianiu nam norm postępowania. Jest on przewodnikiem po procesach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół redukuje emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i gwarantuje niekrępujące stron pertraktacje w odcinku warunków rozwodu, pieczy nad dzieckiem, płacenia alimentów.

obrączka

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód nie może powodować pogorszenia warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani wywoływać niekorzystnych zmian w psychice najmłodszych. Stale na pierwszym miejscu kładzie się dobro małoletnich dzieci. Sąd nie udzieli też rozwodu jeśli byłoby to sprzeczne z zasadami współegzystowania społecznego, np. w wypadku, kiedy jeden z małżonków jest poważnie chory i nie ma kto się nim opiekować. Rozwody są jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć. Istnieją niestety przypadki kiedy pomiędzy małżonkami nastał zupełny i stały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z małżonków ma możliwość wymagać, aby sąd unieważnił związek małżeński poprzez rozwód.

Źródło –

admin Autor