Zestawienie śmieci – co warto wiedzieć?

Ewidencja odpadów jest obowiązkiem każdego, kto jest posiadaczem odpadów. Inaczej mówiąc chodzi o podmiot, który rzeczywiście nimi zarządza. Polega na dokumentowaniu nie tylko ilości, lecz również metod dysponowania odpadami, np. ich wykorzystaniem i unieszkodliwianiem. Wobec powyższego składa się kartę ewidencji odpadów oraz kartę przekazania odpadów.

Kontenery na odpady

Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Oprócz tego ważne są również roczne wykazy, o których niewątpliwie nie można zapominać. Są one tak samo obowiązkowe jak wymienione już dokumenty. Opisany obowiązek odnotowany jest w stosownej ustawie, którą można w prosty sposób odnaleźć wpisując wymaganą frazę w wyszukiwarce internetowej. Co ponadto trzeba wiedzieć na ten temat? Możesz zobaczyć to tutaj Karta ewidencji odpadów to inaczej historia odpadów wytworzonych przez podmiot, który prowadzi określoną działalność. Dzięki niej można zorientować się, o czym już na wstępie powiedziano, jak wiele odpadów powstało i co zostało z nimi zrobione. Odpady mogą być ponownie wykorzystane, składowane bądź przekazane dalej. Co istotne, do każdego rodzaju odpadu należy mieć osobną kartę, a ich szablon znajduje się na serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska. Można je stamtąd ściągnąć i starannie się z nimi zapoznać. Gotowe karty składa się do właściwego urzędu. W niektórych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie (zobacz zwolnienie lekarskie a zwolnienie z pracy) z przymusu zarządzania odpadami. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również zaznaczyć, że pewne podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, która polega na tym, iż składa się jedynie kartę przekazania odpadów. Karty tworzy się dla każdego posiadacza, który niniejsze odpady przejmuje. Jednakże nie każdy jest dopuszczony do prowadzenia takiej ewidencji. Jednym z wymagań jest nie przekraczanie określonej liczby kilogramów wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Wszelkie szczegóły warto jest sprawdzić osobiście, aby nie popełnić żadnych pomyłek. Na podmioty, które nie prowadzą ewidencji i nie stosują się do ustalonych zasad, może zostać nałożona kara finansowa. Tyczy się to to również każdego, kto przeprowadza ewidencję niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Wysokość grzywny może być uzależniona od różnych elementów w zakresie popełnionego przewinienia. Zawsze jednak w jakimś stopniu osłabi budżet firmy. Warto także zaglądnąć tu

admin Autor