Czy uczeń zawodówki mógłby zaliczyć maturę?

Już w szkole podstawowej trzeba dobrać szkołę, w której będziemy nadal się uczyć.
Uczeń, który postanowił już, że po szkole podstawowej będzie uczyć się dalej, powinien zadecydować, czy też wybierze liceum czy też szkołę zawodową.

nauka w technikum trwa cztery lata. Po zaliczeniu egzaminów uczeń, dostaje certyfikat, który uprawnia go do wykonywania określonego zawodu. Może również podejść do matury. Kiedy zda maturę, przyniesie mu to okazję do podjęcia studiów wyższych. Uczniowie techników zazwyczaj decydują się na techniczne kierunki lecz nie wszyscy. Obecnie szkolnictwo zawodowe poleca wiele kierunków nauki. Nauka w zawodówce zajmuje 3 lata. Po zaliczeniu zawodowych egzaminów, uczeń także otrzymuje dyplom. Dzięki niemu mógłby być zatrudniony w określonym zawodzie. Jeśli chce zdawać maturę, wtedy mógłby pójść do liceum dla dorosłych.
Lego City

Autor: Dylan Otto Krider
Źródło: http://www.flickr.com
wnętrze

Autor: operalynn

Gimnazjalista często namyśla się kim chciałby być kiedyś. W takiej sytuacji pomoże Centrum Doradztwa Zawodowego. Pracownicy tego Centrum przygotowani są na takie sytuacje. Mają oni mnóstwo egzaminów, które pomagają skonkretyzować możliwości ucznia. Zazwyczaj gimnazjalista nie ma pojęcia do jakiego zawodu się nadaje. Bardzo dużo uczniów nie ma określonych pasji. Po szkole zawodowej uczeń może pójść do technikum dla dorosłych. Wtedy mógłby zdać egzamin dojrzałości. Dzisiaj szkoły zawodowe kształcą mechaników czy też ślusarzy. Dobierając zawodówkę, uczeń może zdobyć zawód, jaki może być wzięty na rynku pracy.

badania dowodzą, że za kilka lat bardzo szukani staną się robotnicy budowlani czy pracownicy przemysłu spożywczego. Jeśli uczeń podstawówki wybierze zawodówkę, przyniesie mu to okazję uzyskania interesującego zawodu i stabilnej pracy.

admin Autor