Jak muszą być wykonane instalacje elektryczne? O jakich sprawach najlepiej pamiętać, by wszystko przebiegało należycie?

Instalacje elektryczne muszą być projektowane i zrobione zgodnie z różnorakimi wymaganiami norm a także przepisów. Uwzględniać muszą one różnorodne wymagania techniczne oraz inne uwarunkowania. Jakie?

instalacje elektryczne

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim najistotniejsze jest przeznaczenie obiektu, co oznacza, że musimy wiedzieć czy jest do czynienia z mieszkaniem, warsztatem, czy może obiektem przemysłowym. Niezbędna jest technologia budowy lub przebudowy obiektu, a również model i właściwości wykorzystanych materiałów budowlanych. Nie zapominać należy o rodzaju oraz mocy instalowanych odbiorników energii, mają one faktycznie znaczny wpływ na pełen proces podłączania oraz żywotności instalacji. Na pewno pamiętajmy również o warunkach środowiska, które mogą oddziaływać szkodliwie na urządzenia oraz instalacje, a także prognozowanego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie. Instalacje elektryczne roleta elektryczna wykonane są z wykorzystaniem izolowanych przewodów jedno i wielożyłowych, kabli elektroenergetycznych, a także przewodów szynowych. Można również wykorzystać przewody nieizolowane, lecz są to jedynie specyficzne przypadki. Położenie przewodów i używany osprzęt elektrotechniczny, a również materiały ochronne i mocujące muszą być takie, aby w okresie normalnej pracy i podczas zakłóceń nie występowało znaczące pogorszenie się właściwości przewodów oraz ażeby było zachowane pełne bezpieczeństwo pod kątem porażeniowym, pożarowym i innym. Przewody ułożone w sposób niewidoczny dla użytkownika powinny być przeprowadzone poziomo lub pionowo, natomiast na podłodze czy na suficie równolegle albo prostopadle do naroży.

elektryka, przewody

Autor: Kullez
Źródło: http://www.flickr.com
Przewody położone w szczelinach dylatacyjnych, w jakich występują łączenia płyt oraz bloków budowlanych powinny być tak prowadzone, żeby w przypadku spodziewanych naturalnych rozmieszczeń nie pojawiało się uszkodzenie przewodów. Rury, listwy a także kanały izolacyjne, jak i jednocześnie inne elementy, na których układane są przewody, nie mogą mieć ostrych krawędzi, które zagrażają uszkodzeniem izolacji przewodów. Musi być tam tyle miejsca, żeby przy układaniu przewodów nie powstawały określone ostre zagięcia lub załamania. Najbardziej odpowiedni sposób na ułożenie instalacji to jej rozplanowanie, aktualnie nie ma z tym problemu, bo istnieją nowatorskie sposoby, jak program do projektowania instalacji elektrycznych.

admin Autor