Jak wycenić wartość firmy?

Wyróżniamy trzy metody na ocenę wartości rynkowej własnych kapitałów. Przynależą do nich: metoda dochodowa, metoda porównawcza oraz metoda bilansowa. Metoda DCF polega na dokonaniu szacunkowych obliczeń przypływów pieniężnych, jakie zostaną uzyskane przez spółkę.

Aby metoda dochodowa była skuteczna należy stworzyć finansowe prognozy na okres minimum 3 do 5 lat. Prace, jakie należy podjąć podczas wdrażania metody dochodowej to między innymi: przegląd >> tuv i weryfikacja finansowych prognoz w danej spółce; obliczenie stopy dyskonta i przygotowanie raportu. Cenna będzie dodatkowo wycena udziałów w spółce z o.o.
Metoda mnożnikowa polega na porównaniu ceny podmiotu w danej spółce z innymi podmiotami. Ważne jest dokonanie wycena marki, ponieważ będziemy dzięki temu mieli możliwość zrobić ocenę tego, jak nasza marka prezentuje się na tle innych. Metoda porównawcza jest często stosowana w działalnościach gospodarczych, gdyż najcelniej pokazuje pozycję spółki.
kodeks pracy

Autor: Tomtom Suites
Źródło: http://www.flickr.com
Metoda bilansowa polega na cenie wartości przedsiębiorstwa przez pryzmat wysokości majątku spółki. Metoda bilansowa jest rzadko stosowana przez właścicieli spółek.
Jeśli chcesz dokonać wycena udziałów w spółce z o.o. i wycena marki powinieneś skorzystać z usług specjalisty. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które profesjonalnie i skutecznie zajmują się takimi sprawami. Oszacowanie korzyści, jakie wynikają z posiadania marki są mądrym i strategicznym posunięciem, które na pewno pozytywnie wpłyną na wizerunek twojej przedsiębiorstwa.
W czasie wybierania przedsiębiorstwa zajmującego się wycena udziałów w spółce z o.o.

lub wycena marki trzeba zwrócić specjalną uwagę na opinie internatów o danej firmie w internecie. Jest to istotne, gdyż takie usługi mogą zaważyć na tym, jaką politykę kierowania spółką przyjmiesz.

admin Autor