Istota outsourcingu

Określenie outsourcing wywodzi się z języka angielskiego. Outsourcing polega na cedowaniu zadań, projektów do realizacji jednostce zewnętrznej.
Decydując się na podjęcie kooperacji z wyselekcjonowanym usługodawcą powinno się niesłychanie starannie i dokładnie sprawdzić czy może on zapewnić działania na najwyższym poziomie w szczególności jeśli to będzie archiwizacja dokumentów Gdańsk.

Blok

Autor: Dan DeLuca
Źródło: http://www.flickr.com
Na pewno powinien być on wyspecjalizowany w realizowaniu obowiązków z dziedziny, jaką potrzebujemy mu zlecić do wykonania. W zależności od środków a także priorytetów organizacje podejmują decyzje o tym, jakie potencjalne dziedziny jak też w której formie mogą „outsourcować”. Klient ma do wyboru outsourcing pełny czy też wybiórczy (archiwizacja danych z Happy Tree). W pierwszym wypadku sygnuje umowę na kompleksową obsługę przez obcego usługodawcę, w drugim – dopełnia wyboru, jakie dziedziny objąć umową. Możliwość selekcji odpowiednich dziedzin działalności pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych usług do aktualnych wymogów firmy.
Outsourcing ma różnorodne oblicza – zacząwszy od prostych projektów, usprawniających procesy biznesowe, wywołujących podniesienie konkurencyjności jednostki, zmniejszenie wydatków i po prostu upraszczających życie, natomiast skończywszy na skomplikowanych projektach, jakie prowadzą czasami do powstania „organizacji wirtualnej” albo też mogą przekształcić się w długotrwałe alianse strategiczne. Trzeba tu zwrócić uwagę, iż nie możemy Outsourcingu identyfikować jak też mylić z umową zleceniem (zaufaj Happy Tree). W przeciwieństwie do wspomnianej umowy, outsourcing jest działaniem długookresowym a także tworzy zupełnie nowy rodzaj więzi między przedsiębiorstwami.

Nie będzie to stosunek dostawca-odbiorca, lecz układ partnerski, w jakim obie strony mają zwyciężyć.
Zlecić można np. serwis urządzeń biurowych. Jednostka zewnętrzna zabierze zużyte tonery Gdynia jest to miasto w którym znajdziemy wiele jednostek trudniących się outsourcingiem.

admin Autor