Jak zrobić montaż billboardu

Billboardy w Kaliszu na ogół mocowane są na większych wysokościach, aby znacznie więcej odbiorców miało szanse na zobaczenie go. Montaż billboardu nie jest dzięki temu łatwym zadaniem, którego jest w stanie się podjąć każdy z nas.

Medas-Media

Źródło: billboardy-reklama.pl/
A więc jeśli mamy zamiar go przymocować na budynku musimy powierzyć to specjalistycznej firmie, dla której np. billboardy w Gliwicach poznaj ofertę firmy są podstawowym źródłem zarobku. Billboardy w Elblągu powinny być montowane tylko przez jednostki, które mają do takich zadań odpowiednie uprawnienia zawodowe. Zdarza się tak, że przy okazji montowania narzędzi reklamowych takich jak billboardy w Olsztynie agencje marketingowe muszą poszukiwać firm usługowych alpinistycznych. Jest tak gdy, afisz tegoż typu ma zawisnąć bardzo wysoko na ścianie lub dachu obiektu.

Co warto podkreślić billboardy w Opolu nie wymagają starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie ma na to wpływu rozmiar instalowanej tablicy reklamowej. Brak wymogu ubiegania się o zezwolenie na budowę jest korzystne, bowiem w ten sposób możemy oszczędzić mnóstwo czasu związanego z przeprowadzeniem spraw biurokratycznych. W przypadku montażu billboardów konieczne jest jednak zgłoszenie tego faktu. W formularzu zgłoszeniowym trzeba podać rodzaj robót budowlanych, które mamy zamiar wykonać. Trzeba podać też termin instalacji oraz sposób wykonania. Do takiego zgłoszenia należy też dołączyć specjalne oświadczenia o prawie do dyspozycji nieruchomością na cele budowlane.

Do wykonania instalacji można przystąpić w terminie do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia odpowiedniemu organowi, jeżeli ten nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, co do informacji przedstawionych w formularzy zgłoszeniowym. Uprawniony organ administracji nie zawsze rozstrzyga w sposób nam przychylny zgłoszenie. Ma prawo nie wyrazić zezwolenia na montaż billboardu, jeżeli uzna, że może on swoją obecnością zakłócać plany zagospodarowania przestrzennego bądź też wywoła on jakiekolwiek zagrożenie zdrowia oraz życia ludzi jak i mienia.

Billboardy reklamowe nie będą zamontowane też wtedy, gdy ich obecność sprawi, że zajdzie pogorszenia stanu środowiska bądź miejscowe zabytki będą choć w części zagrożone na uszkodzenie.

admin Autor