Szkolenie Six sigma to dobre rozwiązanie tego jak dobrze zarządzać przedsiębiorstwem

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje (zobacz praca przy komputerze) wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.
Zarządzanie jakością polega na optymalizacji działań w firmie tak, żeby połączyć jak najlepszą jakość z ograniczeniem wydatków. Łączy się to z ciągłym poprawianiem procesów w produkcji, zachęcaniem zatrudnionych ludzi i szeregiem odmiennych elementów mających wpływ na jakość produkcji w spółce. W małej firmie przydatny będzie sprawny pracownik, który jest obeznany z rynkiem i jest kreatywny. O ile warunki wymienione może spełnić sporo osób, o tyle znalezienie pracownika nadającego się do zarządzania jakością w dużej firmie jest trudnym wyzwaniem. Nie jest bowiem wykonalne efektywne kontrolowanie wszelkich działań w każdym oddziale przedsiębiorstwa.

W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się sposoby… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, wszystkie aspekty powodujące pogorszenie jakości w firmie, wyłączając błędy ludzkie można skutecznie prognozować i wyeliminować.
Profesjonaliści w dziedzinie zarządzania jakością wymyślili system zarządzania jakości, polegający na metodach ze statystyki. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości określającej margines błędu – sigma. Wartość sigma obrazuje liczbę możliwych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – . Specjaliści od zarządzania dużych firm i korporacji odbywają dość długie szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego prognozowania źródeł pogorszenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się otrzymaniem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się analogicznie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w opisywane sposoby zarządzania jakością jest odbyte szkolenie black belt. Najniższym poziomem wtajemniczenia jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, nastepnie zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych firm z sukcesami korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od bardzo wielu lat. W takich firmach pracuje wielu menadżerów mających certyfikaty rozmaitego stopnia.

admin Autor