Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w kraju

W Polsce, ale nie tylko, można trafić na osoby dokonujące oszustw na płaszczyźnie podważania praw autorskich. Działa też wiele niezależnych komórek oraz osób prywatnych, które zawodowo zajmują się określaniem takich niejasności. Jeżeli chodzi o osobiste prawa autorskie jest to zespół uprawnień, które należne są twórcy każdego utworu. W szczególności artyści spotykają się z nieprzyjemnościami, jakie nierozerwalnie związane są z nieuczciwą konkurencją.

Drogi walki przeciw nieuczciwej konkurencji

Artyści muszą świetnie zapoznać się ze swoimi prawami, aby móc nieskrępowanie ich dociekać. Oferowane dzisiaj na rynku rozwiązania idealnie wpisują się w wymagania rynku.

Kliknij ten odnośnik i przeczytaj tam uwagi o nas. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, to szybko Ci na wszystkie odpowiemy.

Do dyspozycji klientów jest szereg rozwiązań, co dostosowane są do najdrobniejszego szczegółu. Jeżeli chodzi o sytuację, jaką stwarza nieuczciwa konkurencja, z pewnością nie zalicza się ona do najprzyjemniejszych. Należy więc z odpowiednim wyprzedzeniem znaleźć świetne rozwiązania dla siebie i zdecydować się na uczciwość.

grupa prawników

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Skuteczna ochrona dobytku intelektualnego artystów – osobiste prawa autorskie

Na rynku spotkać można oszustów nie od dzisiaj, jest to jasne. Wskazane jest zwracać jednak uwagę na rozwiązania, jakie dają nam prawa autorskie osobiste. Jest to zespół wytycznych, którymi artyści powinni się kierować w swojej twórczości. Związek każdego autora ze swoim dziełem chroniony jest właśnie w ten sposób, dzięki czemu bezproblemowo można dociekać swoich praw. U nas pojęcie autorskich praw osobistych regulowane jest przez art. 16 ustawy o prawie autorskim i o prawa pokrewnych.

Więź niezbywalna a prawa autorskie osobiste

Autorzy utworów powinni poznać swe prawa w stopniu zadowalającym, by mieć możliwość bez skrępowania ich dociekać. Patrząc na prawa autorskie osobiste, panuje na rynku sporo nieklarownych punktów odnośnie tego. Prawa (informacje) te to więź niezbywalna, wskazany jej rodzaj, który podlega zrzeczeniu się. Łączy w określony sposób artystę, czyli twórcę utworu z jego dziełem, co wyraża się m.in. w prawie autorstwa utworu czy w formie oznaczenia utworu swoim własnym nazwiskiem lub pseudonimem do udostępniania go anonimowo.

Czytaj dalej

admin Autor