Gdy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak w tej sytuacji działać? Co można zrobić?

Nie płacone w terminie płatności faktur przez złych dłużników są poważnym problemem dla mnóstwa przedsiębiorstw w naszym kraju. Szacujemy, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W najgorszym położeniu znalazły się mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają wystarczającego kapitału, aby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na jest możliwość ubiegania się o zwrot własnych należności, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykacyjny należności nie jest jednak łatwy do zrobienia samodzielnie, dlatego też zaleca się zatrudnienie specjalnej firmy zajmującej się windykacją, posiadającej swoje sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od partnerów przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Tego rodzaju przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, mogą poznać niezbędne pojęcia rodzaju jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do rodzimego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest zmuszenie dłużnika do dokonania zaległego zobowiązania wobec zleceniodawcy. Oddzielnym pojęciem jest pilnowanie płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o przymusie zapłaty. Mogą to być np.

Jeżeli jesteś otwarty na nowe dane na omawiane zagadnienia, to przenieś się do serwisu (https://www.jwp.pl/uslugi/wzory-przemyslowe/), a znajdziesz w tamtym miejscu ważne wiadomości, które okażą się niesamowicie potrzebne.

SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane. W następnej kolejności, windykator wszczyna postępowanie polubowne, starając się od dłużnika zwrotu koniecznej sumy wierzycielowi.

Ten etap można wykonać w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie pragnąć uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i zaznaczy, jak spłaci własne zadłużenie.

Zaabsorbował Cię objaśniany w tym miejscu temat? Jeśli tak, to ponadto kliknij ten odnośnik – więcej przeczytasz w linku.

Jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanych skutków, wszczynane jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się uzyskaniem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli przeprowadzenia wyroku lub orzeczenia sądu. Pod koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym kluczową rolę będzie odgrywać komornik, który dokona egzekucji długu.

admin Autor