Czym się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie istnieją różnice pomiędzy pierwszym, jak i drugim zawodem?

Prawnik i radca prawny to dwa inne zawody, świadczą więc całkiem inne usługi. Choć w ostatnim czasie możemy dostrzec mniejsze różnice pomiędzy powyższymi dwoma zawodami, to jednakże one występują oraz mają znaczenie dla zwykłej osoby. Tak czasem jest, że mamy jakiś problem natury prawnej oraz tak naprawdę nie wiemy, do którego specjalisty z tym pójść. Mamy więc do wyboru adwokata, radce prawnego lub notariusza.

sąd

Źródło: foter.com

Wykonywanie zawodu prawnika określa ustawa prawo o adwokaturze. Tak też na jej podstawie może istnieć i funkcjonować samorząd adwokacki, robione są egzaminy na aplikacje, a również prawnicy mogą mieć swoją działalność gospodarczą, na przykład prawnik Warszawa. Zgodnie z tą ustawą zawód ten polega na udzielaniu pomocy prawnej, czyli na dawaniu porad natury prawnej, sporządzaniu opinii prawnych lub też opracowywaniu projektów aktów prawnych. Co do radcy prawnego, to zasady pracowania w tym zawodzie reguluje także odrębna ustawa. Tak jak mówi definicja zawarta w jednym z punktów bycia częścią tego zawodu polega na dawaniu pomocy prawnej. Jednakże jest znaczna różnica między działaniem kliknij i sprawdź a radcy prawnego, ponieważ ten drugi nie powinien występować jako obrońca w kwestiach karnych oraz karnoskarbowych. Dobrze również wiedzieć, iż w takiej sytuacji pomoc prawna opisywana jest jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, robienie aktów prawnych albo występowanie przed sądem i urzędami. Zakres kompetencji radcy jest więc dość obszerny, nie dziwi więc, iż jest wiele miejsc, gdzie możemy uzyskać potrzebną pomoc, jak kancelaria radcy prawnego Warszawa.

prawo

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Należy przyznać, iż z punktu widzenia ewentualnego klienta istnieje jedna najważniejsza różnica pomiędzy tymi zawodami. To oznacza więc, że jedynie adwokat może zostać obrońcą w kwestiach karnych oraz karnoskarbowych, natomiast radca prawny wręcz przeciwnie – nie może bronić swojego klienta w takich sprawach. Inną całkiem istotną sprawą pomiędzy jednym, jak również drugim zawodem jest to, iż radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u danego przedsiębiorcy. Prawnicy natomiast są w stanie pracować w swoim zawodzie tylko mając własną działalność gospodarczą albo jako wspólnik w spółce. Pamiętajmy o tym, gdy potrzebujemy odpowiedniej pomocy i chcemy wybrać kancelaria prawna Warszawa.

admin Autor